Kvalitní prostředí

ŘEDITEL DOPISU

Politika kvality a environmentu

Společnost RGP CZ s.r.o. se zabývá výrobou dílců a komponent z termoplastických materiálů pro automobilový, spotřebitelský a jiný průmysl, výrobou dílců pro zdravotnický a potravinářský průmysl a dále montáží sestav z těchto dílců včetně kontroly a testování. Při výrobě využívá recyklovatelné materiály a tím přispívá k ochraně životního prostředí.

Quality_and_Environmental_Policy

Vedení společnosti RGP CZ s.r.o. vyhlašuje tuto politiku kvality a environmentu:

1. Naším hlavním krédem je spokojený zákazník – ve všech aktivitách se snažíme o naplnění všech potřeb a očekávání zákazníka. 

2. Ve všem, co děláme, se neustále zlepšujeme – trvalým zlepšováním procesů a zefektivňováním systémů chceme dosahovat snižování nákladů všeho druhu.

3. Jsme odborníky na zpracování TPE a ostatních plastů – vysokou kvalitou aplikací recyklovatelných termoplastických elastomerů (TPE) termoplastů chceme konkurovat výrobkům z termo-setů.

Vedení společnosti se zavazuje:

  • pravidelně ročně stanovovat cíle kvality a environmentu, které budou vycházet z této politiky,
  • vytvářet vhodné podmínky a zdroje ke splnění cílů kvality a environmentu,
  • vytvářet vhodné pracovní prostředí a motivovat zaměstnance společnosti,
  • pečovat o zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců a tím vytvářet předpoklady pro rozvoj společnosti,
  • být v souladu s požadavky legislativy, znát požadavky a plnit je, 
  • v ochraně životního prostředí se orientovat zejména na snižování produkce odpadů a obecně na prevenci znečišťování životního prostředí.

Od pracovníků společnosti se očekává:

  • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému řízení kvality a environmentu,
  • vysoká odpovědnost za kvalitu vlastní práce,
  • předcházení chybám a předcházení vzniku odpadů.

V Náchodě, dne 12. července 2017

Rodokalis Rodokalakis, jednatel

ISO 9001

ISO 14001